top of page

4t CONCURS
D'APARADORS

PARTICIPA-HI!
Tens fins al 15 de febrer
per fer la inscripció.

Fotografia: TOT Sant Cugat

Té per objectiu implicar i promoure el comerç local
en les activitats a la ciutat durant les dates del Carnaval.
L’Ajuntament de Sant Cugat, el TOT Sant Cugat i la Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat convoquen la primera edició d’aquest concurs. Aquest any la temàtica és lliure.

 

Amb la col·laboració:

logo_TotSantCugat_edited.jpg
Bases

BASES REGULADORES PER PARTICIPAR AL “4t CONCURS D’APARADORS DE CARNAVAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS” ANY 2023


 

1. DESCRIPCIÓ

El “4t Concurs d’Aparadors de Carnaval de Sant Cugat del Vallès” té per objectiu implicar i promoure el comerç local en les activitats a la ciutat durant les dates del Carnaval.

L’Ajuntament de Sant Cugat, el mitjà de comunicació local TOT Sant Cugat i la Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat convoquen la segona edició d’aquest concurs. La temàtica serà lliure, tenint en compte l’esperit del carnavale sant cugatenc.

 

2. DATES DE CELEBRACIÓ

Els aparadors hauran de romandre exposats del dilluns13 de febrer al dimecres 22 de febrer de 2023, ambdós inclosos.


 

3. OBJECTE DE LES BASES

La regulació del procediment de presentació de sol·licituds per a la participació al “4t Concurs d’Aparadors de Carnaval de Sant Cugat del Vallès”, els premis, la composició del jurat i els drets i deures dels participants.


 

4. PARTICIPANTS

La participació és oberta a tots els establiments d’àmbit comercial, serveis i de restauració de la ciutat de Sant Cugat del Vallès amb un espai visible des del carrer/mercat.


 

5. PREMIS

S’estableix un primer premi i dos accèssits atorgats pels membres del jurat i valorats a partir dels criteris establerts en l’apartat 6è d’aquestes bases.

Primer premi: Anunci de mitja pàgina a l’edició del TOT Sant Cugat i distintiu de reconeixement.

Accèssits: Distintiu de reconeixement.

 

Es comunicaran els guanyadors  durant la setmana de carnaval presencialment , tot celebrant el Mardi Gras. Els premiats es faran públics el dia del lliurament de premis a través de les xarxes socials i del TOT Sant Cugat.

6. VALORACIÓ D’APARADORS

• El participant que obtingui més puntuació dins del jurat serà el premiat.

• Els criteris dels membres del jurat, d’acord amb la qualitat dels aparadors participants seran: l’originalitat, la qualitat artística, el disseny, l’ús de materials reciclats i/o lliures de plàstic i el grau de vinculació al Carnaval de Sant Cugat del Vallès.

 

El jurat visitarà els aparadors presencialment, prendrà fotografies i els valorarà conjuntament.


 

7. JURAT

El jurat que atorgarà un premi i dos accèssits està format per:

- La regidora de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i els regidors en qui delegui, que actuarà de presidenta del jurat.

- Un/a representant de la direcció del TOT Sant Cugat.

- Un/a representant de la Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat.


 

8. INSCRIPCIONS I TERMINI

La inscripció és gratuïta. Per a inscriure’s, les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a carnavaldesantcugat@gmail.com amb l’assumpte “Concurs Aparadors” indicant el nom del comerç i l’adreça. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de febrer de 2023 a les 23 h. No concursaran les sol·licituds presentades fora d’aquest termini, tot i que poden participar igualment. La presentació de sol·licitud suposa l’acceptació íntegra i incondicionada de les condicions de les presents Bases reguladores.

 

9.  DRETS I DEURES DELS PARTICIPANTS

Drets: La Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat proporcionarà a tots els establiments participants un distintiu que acredita la seva participació a la mostra. Aquest distintiu es farà arribar als establiments participants durant els dies previs a Carnaval.

Deures: El distintiu facilitat per la Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat haurà de ser exposat a l’aparador durant els dies de la festivitat del Carnaval.

Els establiments que participen es comprometen a dissenyar i decorar l’aparador per ells mateixos, sense contractar serveis externs per a la realització d’aquesta tasca.

La participació al concurs suposa l’acceptació de les bases i els requisits.

 

Nica Vall Martín
Membre de l’Associació Comissió de Carnaval i el Gall de Sant Cugat

Esther Madrona i Grases
Regidora de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat

 

Àgata Guinó Soler

Directora adjunta del TOT Sant Cugat

bottom of page